• Ključne pridobitve nove čistilne naprave in izboljšanja kanalizacijskega sistema:

  • ekološka stabilnost prostora
  • biotska pestrost
  • naravna ohranjenost
  • nizka poraba vode na prebivalca
  • bolj privlačno okolje za bivanje
  • izboljšanje urejenosti območja
  • pozitivni vpliv na zdravje prebivalcev
  Bolje se pozanimajte o pridobitvah v rubriki Pridobitev za
  Novomeščane >>
 • Vrednost projekta

  Izvedba projekta se sofinancira iz:

  • kohezijskega sklada EU, v višini 
   8.802.833 €;
  • državnega proračuna, v višini 4.113.268 €;
  • proračuna Mestne občine Novo mesto v višini 5.149.368 evrov.
  Preglejte več o Vrednosti projekta >>
HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA V NOVEM MESTU.